Evelin Niinepuu
– Aastatepikkune kogemus põllumajandusettevõtte juhina
– OÜ Oruküla juhataja alates 2015. aastast
– Registreerib aastas üle 500 looma sünni
– Registreerib aastas üle 2000 looma liikumise
– Kannab tapetuks aastas üle 2500 looma

Rahastatud toetustaotlused PRIA-st ja LEADER-ist
– Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus
– Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeerimistoetus, meede 4.1
– Iga-aastased pindalatoetused (ÜPT, Natura), loomatoetused, noore põllumajandustootja toetus, mesilaspere toetus, loomade heaolu toetus, KSM toetus
– Mikro- ja väikeettevõtete arendamine, meede 1.2

Omandatud kutsed
– Põllumajandustöötaja, tase 1 (2013. a)
– Mesinik, tase 4 (2016. a)
– Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5 (2015. a)

Omandamisel olevad kutsed
– Projektijuhtimine (Tallinna Majanduskool 2020. a – 2022. a)

Läbitud koolitused
– Ettevõtlus, 160 tundi (2014. a)
– Majandusarvestus abiks väikeettevõtja arvepidamisele ja aruandlusele, 40 tundi (2014. a)
– Internetiturundus väikeettevõtjatele, 60 tundi (2010. a)
– Töötervishoiu ja tööohutuse koolitus, 24 tundi (2012. a)
– Asjaajamise intensiivkursus vastavalt dokumendihalduse tegevusstandardile EVS-ISO 15489 2004 ja kirja ning e-kirja vormistamise standardile EVS 882-1:2006 (2013. a)
– Põllumajandusloomade heaolu ja lihainspektsioon, 8 tundi (2015. a)
– Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses, 26 tundi (2020. a)
– Lambakasvatus tulutoovamaks nende kasvatajate koolitamise kaudu, 448 tundi (2014. a – 2015. a)
– Väikemäletsejate karja- ja heinamaade rajamine ja kasutamine, 46 tundi (2017. a)
– Lammaste tervishoiu koolitus lambakasvatajatele, 24 tundi (2017. a)
– Põllumajandusloomade heaolu – lammaste tervishoid, 16 tundi (2017. a)