Põllumajanduse Registrite- ja Informatsiooni Ameti (PRIA) portaali assisteerimine
– andmete esitamine
– toetustaotluste täitmine
– investeeringutoetuste taotluste koostamine
– maksetaotluste esitamine
– põldude registritoimingud ja -joonistamine
– loomade registritoimingud ja -liigutamised
– kõrvamärkide tellimine
– veisepasside tellimine
– tegevuskohtade registreerimine

Kontoritöö assisteerimine
– andmete sisestamine
– töö dokumentidega
– pakkumiste ja päringute võtmine ja koostamine
– reklaamtrükiste, visiitkaartide või logode kujundamine
– lihtsamate WordPress kodulehekülgede loomine tasuta WP kujundusmallil

Äriplaanide ja projektitoetuste kirjutamine

Toetustaotluste esitamine (vajadusel koos finantsprognoosidega)
– Priale
– Töötukassale
– Leaderile
– RTK-le